niedziela, 25 września 2016
Vostok 2209 watch found in the junkyard car by my friend.
Wostok 2209 Zegarek znaleziony na złomowisku samochodowym przez mojego kolegę.
Восток 2209 часы нашли в машине свалке моим другом.This was the discovery
Tak wyglądało znalezisko
Это было открытиеSo it looks now
Tak wygląda obecnie
Так выглядит сейчас


sobota, 17 września 2016Watch presented today, was built with loose parts, each its element comes from a different type of watch


Zegarek przedstawiony w dniu dzisiejszym, zbudowany został z luźnych części, kazdy jego element pochodzi z innego typu zegarka


Часы представлены сегодня, был построен с монтажными деталями, каждый его элемент поступает с другого типа часовMy five year old son says it is the prettiest :)


Mój pięcio letni syn twierdzi, że jest najładniejszy :)


Мой пятилетний сын говорит, что это самая красивая :)


czwartek, 15 września 2016

Old style-prologue. старый стиль-пролог
I gave one beer in plastic for the broken, remade, pocket watch
Dałem jedno piwo w plastiku za taki popsuty, przerobiony, kieszonkowy zegarek
Я дал одно пиво в пластике за разбитую, переделан, карманные часы
1949now it looks like
Teraz wygląda tak
Теперь это выглядит
And friends
I przyjaciele
И друзья


4-49, 2-53, 3-53
wtorek, 13 września 2016

Old style - Старый стиль.

It was a very old and spoiled Molniya
Była sobie Bardzo stara i popsuta Mołnia
Был очень старый и сломанные часы МОЛНИЯ

  


-środa, 7 września 2016


Modification of the Soviet watch rocket 2609.NA version of Diver.

Modyfikacja radzieckiego zegarka rakieta 2609.NA wersja Diver.

Модификация советской ракеты 2609.HA часы версии Diver.


a)
so it looks bought from Mr. X
tak wyglądał kupiony od pana X
так это выглядит, купил у г-на Х

b)
Then a little experimenting
Potem trochę eksperymentowałem
Потом немного экспериментирование


This version has a shield made by me. Indexes are the rubies for bearing on the twelve o'clock is located near uptake and anchor.
Ta wersja posiada tarczę zrobioną przeze mnie. Indeksy są z rubinów łożyskujących, na godzinie dwunastej znajduje się koło wychwytu i kotwica.
Эта версия имеет щит, сделанное мной. Индексы являются рубины для подшипников на двенадцать часов является поглощение.c)
finally won not seen in sales of the original watch face
ostatecznie zdobyłem nie widywaną w sprzedaży oryginalną tarczę
наконец, выиграл не видел в продаже оригинального циферблата
some artistic photos

Kilka fotografii artystycznuch

 некоторые художественные фотографии